top of page

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า โตโยต้า กาญจนบุรี

ปลากาญจน์ รีสอร์ท ได้มีโอกาสต้อนรับ กลุ่มลูกค้าของ โตโยต้า กาญจนบุรี ที่ทางโตโยต้า ได้จัดขึ้น เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการที่โตโยต้าอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศภายใน อบอุ่นไปด้วย กิจกรรม และเสียงหัวเราะมากมาย


รวมถึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าของโตโยต้า ว่าปลากาญจน์ รีสอร์ท มีห้องอาหารที่สวยงาม และอาหารอร่อย ทั้งนี้ ทางปลากาญจน์ รีสอร์ท ขอขอบคุณทั้งทางโตโยต้ากาญจน์ ที่เข้ามาจัดงาน และใช้สถานที่ของเรา และขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การตอบรับต่อบริการของเราเป็นอย่างดี


ดู 98 ครั้ง

Comments


bottom of page